KUOTAK 2023 - 2024

Hemen dira 2023-2024ko kuotak:

OHARRAK

(1) URTEKO kotizazioak, «zerga etekina » delakoaren %3 baino handiagoa den kasuetan, kalkulo berri bat egin ahal izateko, zerga agiriaren kopia bat (edo bikotearen bi zerga agiriak) diruzainari eman beharko zaio.
Si vous estimez que votre cotisation ANNUELLE est surpérieure à 3% du revenu imposable, une photocopie de l’avis d’imposition (ou des avis d’imposition du foyer) doit être donnée au trésorier pour contrôle et recalcul de la cotisation annuelle.
(2) Integrazio Batzordearentzat eta Hendaiako familien elkartasun kutxarentzat emandakoaren %60 zerga deklarazioaren bitartez berreskuratu daiteke.
Les sommes versées à Integrazio Batzordea et pour la Caisse de solidarité de Gure Ikastola est considérée comme un don. 60% de ce versement est déductible des impôts.
(3) Elur ateraldirako dirulaguntza izateko zerga agiria ekarri beharko da. Hendaiako Herriko Etxeko irizpide berdinak erabiliko ditugu.
Aide au finacement de la sortie ski: pour les familles en difficultés l’avis d’imposition sera demandé. Nous appliquerons le même barème de calcul que la Mairie.