KUOTAK 2019 -2020

Hemen dira 2019-20ko kuotak:

JANTEGIA 5,30 € BAZKARI BAKOITZA

HAURTZAINDEGIA 2 € EGONALDIA
40.00 € Gehinez hilelo /2 haur edo gehio

OHARRAK

* URTEKO kotizazioak, «zerga etekina » delakoaren %3 baino handiagoa den kasuetan, kalkulo berri bat egin ahal izateko, zerga agiriaren kopia bat (edo bikoearen bi zerga agiriak) diruzainari eman beharko zaio.
Elur ateraldirako laguntza izateko zerga agiria ekarri beharko da. Hendaiako Herriko Etxeko irizpide berdinak erabiliko ditugu.
** Integrazio Batzordearentzat emandakoaren %60 zerga deklarapena bitartez berreskuratu daiteke.
Beste salmenta: Administrazio Kontseiluan, urtean zehar, erabakitzen diren bestelako salmentak
Hornitzailearen eta langileen gastuen igoeraren arabera, prezioa igoko da
UDAZKENEKO BILTZAR NAGUSIAN TAULA HAU ALDA DAITEKE